zum Originalbeitrag

Siemens wundert mich nicht

Im Zug ein Gesprch mitgekriegt:

"Jo, uns gibts aa no.
Owa bessa, wanns net wissn, dass uns aa no gibt.
Wa wanns do draufkumman,
daunn sperrns uns zua.
Wa de woin jetzt jo spoan, oiso da gaunze Siemens-Konzern,
de woatn jo nua drauf,
dass no wem findn, den wos s net wirklich brauchn."

  

Beitrag dem Admin melden | Urheberrechtsverletzung melden

Thema #9247
 Erstes Thema | Letztes Thema


Powered by DCForum+ Version 1.27
Copyright 1997-2003 DCScripts.com
0.02